witam

Network Management


Zarządzanie Siecią Komputerową obejmuje wdrażanie, integrację i koordynację sprzętu, oprogramowania i ludzi do monitorowania, testowania, odpytywania, konfigurowania, analizy, oceny i sterowania siecią komputerową i jej zasobami, w celu spełnienia przez sieć komputerową wymagań czasu rzeczywistego, efektywności działania i jakości usług.