witam

Business Process Management


BPM

Zarządzanie procesami biznesowymi (ang. BPM – Business Process Management) jest spojrzeniem na zarządzanie oparające się na optymalizacji procesów biznesowych w organizacjach.
Jest jednym z narzędzi służącym do osiągania przewagi konkurencyjnej i wzrostu wartości firmy. Z pojąciem zarządzania procesami biznwsowymi w firmie lub organizacji wiążą się takie działania jak mapowanie, wizualizacja oraz sama analiza zachodzących procesów. Projektowanie i nadzorowanie ścieżki zadań, a także kontrola poszczególnych etapów reazlliacji zadań.