witam

Business Analysis


BA

Analiza biznesowa definiuje potrzeby biznesowe i określa rozwiązania problemów biznesowych. Rozwiązania często zawierają element rozwoju systemów, ale mogą również składać się z udoskonaleń procesu lub zmiany organizacyjnej, a także planowania strategicznego czy rozwoju polityki biznesowej.